shape
shape shape shape shape

CONGRATULATIONS

Session 2023-24

AAKARSH GUPTA

10th

97.8%

AADIT DHIMAN

10th

95%

AGRIMA DIXIT

10th

97.4%

AKSHAJ SHARMA

10th

97.4%

ANANYA RANA

10th

96.4%

ARICA SHARMA

10th

95.4%

ARYA BHANDARI

10th

97.2%

BHAVYA GAUTAM

10th

95%

DISHA KUMARI

10th

96.6%

DIVANSHI

10th

97.6%

KAYNA GUPTA

10th

95.8%

MOHAMMED WAZID BHATTI

10th

97%

NGANGBAM SHUCHEE CHANU

10th

95.6%

NISHKARSH MAHAJAN

10th

96.4%

PRANJLI KAUSHAL

10th

95.4%

PRIYANI SHARMA

10th

95.8%

RIDHIMA SHARMA

10th

96.2%

RITVIK GUPTA

10th

95.8%

RIYA DEWAN

10th

97.4%

SHREYAN ANAND

10th

95%

SIDHESHWAR DEWAN

10th

97.2%

VEDIKA

10th

95%

VIJIT VEER CHAUDHARY

10th

95%

KANISH KATOCH

10th

95%

KANISH KATOCH

10th

95%

Session 2022-23

AARAV PATHANI

10th

98.4%

DRISHTI

10th

98.4%

PRIAYANSHI

10th

97.2%